Dette er en demo nettside for presentasjon og opplæring av system. Klikk her for å besøke jalil.no

Informasjonen på denne nettsiden kan endres, og brukes av brukere som bruker den for opplæring. Derfor er ikke informasjonen på denne siden gyldig.

nyhet 2021

illustrasjon & Interiør design

Fra papir til realitet

Har du kjøpt bolig eller vurderer du å pusse opp? Vi kan produsere illustrasjoner for hvordan du planlegger å utnytte plassen slik at du får mest mulig innblikk i hvordan dette kommer til å se ut.

Har du etasje planen allerede med størrelser, type vegger (bærevegg eller leggvegg) er mye av jobben gjort fra før. Vi begynner med å bygge boligen slik den ser ut i dag, også setter vi oss med deg og gjør endringer slik du ønsker det.

Etasjeplan

Så fort du har mål på plass, kan vi begynne å planlegge, male, legge gulv etc for å få på plass en god planløsning.

3D Modellering

Du kan se på den ferdige planen og farger i 3D illustrasjon slik at du kan flytte rundt på ting og se hva som passer.

Ferdige illustrasjoner

Du kan bestemme belysning, bakgrunn og se høykvalitets 3D illustrasjoner av ferdig design og plan.

Ett rom, eller hel etasje

Du kan velge om du ønsker å lage illustrasjon av et enkelt rom, eller om du ønsker å ha hele boligen med i illustrasjon.

Komplett med møbler.

Vi setter inn møbler for illustrasjon som er tilnærmet det du ønsker. Slik at du kan få romfølelsen på plass.

Se lysforhold og farger

Ferdige illustrasjoner (bilder) viser hvordan belysningen kommer til å ha innvirkning fra vinduer o.l.