Produkter

Vi kan ikke liste opp alt, det er umulig. Men som nevnt kan vi levere design til alle behov, og kan veilede med produksjon også.

Design tjenester fra Kr 499,- per time*

Digitalt

Annonser for bruk på Instagram, facebook, websider etc.

1-Sidig

Enkle trykksaker på en side, som plakater (opp til A3), eller brosjyrer

Meny og flyers

Avanserte trykksaker som brettes eller klippes på spesifike steder som menyer, brosjyrer etc

Storformat

Store trykksaker som bannere, plakater fra størrelse A2 og oppover

Små design

Små design som navneskilt, id-kort for firma eller visitkort.

Skjemaer og PDF

Lage skjemaer, og spesielt populært nå er skjemaer du kan fylle på PC/Mobil og print ut.

* Kostnader for innkjøp og linsensiering av materiell kommer i tillegg. Eksempelvis hvis vi kjøper et lisensiert bilde for bruk i reklamen eller plakaten.