Dette er en demo nettside for presentasjon og opplæring av system. Klikk her for å besøke jalil.no

Informasjonen på denne nettsiden kan endres, og brukes av brukere som bruker den for opplæring. Derfor er ikke informasjonen på denne siden gyldig.

Noen område vi kan bistå med

Det finnes mange kjedelige oppgaver i kontor/administrasjons sammenheng. Vi kan avlaste deg med noen av disse.

Pris på konsulenttjenester fra Kr 599,- /time

Brønnøysund

Vet du hvilke dokumenter som må til for å registrere og drive bedrift?

Brønnøysundsregistere, firma registrering eller avvikling og endringer. Vi har brukt langt tid på rote i "altinn" og "brreg". Vil du outsource disse oppgavene til oss?


Kontrakter

Trenger du bistand til å utarbeide en god og profesjonell avtale? Vi kan hjelpe til med alle typer kontrakter og avtaler.

Ofte kan du spare mye arbeid fra advokater ved å få oss til å utarbeide f.eks leiekontrakt, og få en advokat til å kontrollere det, fremfor å få advokaten til å gjøre hele jobben.

Veiledning og råd

Trenger du veiledning eller råd om hvordan du kan for eksempel utføre besparende tiltak, eller øke salg? Vi har jobbet over 5 år med markedsføring.

Vet du hvordan du kan for eksempel bruke facebook for å markedsføre dine produkter?